End Nordens gamle guder lever...

Asatroen er den nordiske religion fra før kristendommens tid og indeholder dyrkelsen af de nordiske guder i en nutidig tolkning da der kun er få skrifter m.v. som indeholder egentlig viden om hvordan denne er blevet praktiseret fra et rent asatro synspunkt og rent rituelt. Du kender helt sikker selv nogle ritualer fra den gamle nordiske religion da de fleste i dag holder f.eks. jul og fastelavn som oprindeligt er hedenske skikke, men som gennem tiden er blevet til rettet af kristendommen og samfundets tilpasning til samtiden.

Asatroen er en individuel tro hvor hver har sin tolkning af troen og ingen kan sige hvis syn der er sandest, dette betyder at der ikke er nogen dogmatik og der lægges stor vægt på frihed og den individuelle dyrkelse af sin tro. Det er en polyteistisk mangfoldighed og der dyrkes vætter og diser.

Asatro bloter typisk 4 gange om året ved jævndøgn og sol- og vinterhverv. Derved følger de års hjulet som drejer og hver gang fejres det at hjulet har drejer endnu et tak. Nogle Asatro er tilknyttede et blotlaug og andre er ikke.

Asatroende bliver i dag også kaldt for paganister som betyder at de dyrker hedenskaben hvor kontakten med naturen også er en meget væsentlig del af troen.

Der er som I alle andre religioner flere retninger i troen og der er op til den enkelt selv at finde det man synes passer bedst til én selv.