Livets vigtigste ritualer

Vielser, knæsætning, Ynglingerite og begravelse

Knæsætning: (dåb)

En knæsætning er der hvor barnet optages i slægten. Det er kan “sammenlignes” med de kristnes dåb og så alligevel ikke.

Ved en knæsætning optages barnet i Faderens slægt og familie. Det er derfor ikke en direkte religiøs handling, men Guderne anråbes og deres tilstedeværelse ønskes. Det er en gammel tradition, hvor Faderen i familien “syner” barnet og vurdere om barnet er egnet til at blive en del af slægten eller skulle sættes ud i skoven.

Selve ritualet er forældreparret selv med til at forme og derved få det de ønsker, under kyndig vejledning og samarbejde med  Goden.

Ynglingerite (konfirmation)

Et ynglingerite skal ses som et overgangsritual fra barn til voksen. Det kan “sammenlignes” med konfirmationen og så alligevel ikke.

Ved et ynglingerite, skal barnet smide sin barnekappe og træde ind i de voksnes verden. Dette gøres fx ved, at barnet kommer som barn og medbringer et dyrebart minde fra barndommen. Barnet træder ind i et religiøst “rum”, hvor barnet overfor Familien og Guderne afsiger sig barndommen og erklære sig klar til at påtage sig voksenlivet, men alt hvad det indebære, både overfor sig selv, sin familie, sin slægt og Guderne. Når barnet træder ud igen, så vil det blive anset som voksen og modtager herefter en gave af dets forældre, som symbol på voksenlivet.

Familien er selv med til at vælge og styre ritualet i den retning de ønsker. Selvfølgelig med vejledning og hjælp fra en Gode.

 

Håndfæstelse (vielse):

En Håndfæstelse  er en ægtepagt mellem to mennesker. Det er deres løfte til hinanden og de familier de kommer fra. De vil modtage Gudernes gunst og det er et langt og smukt ritual.

Ønskes det at Vielsen skal være lovformelig, så henviser vil til Forn Sidrs hjemmeside. Herefter ønsker man hvilken Gode man ønsker. Fx dette Laugs. Det er vigtigt at vide, at ved lovformelige Vielser, så skal den ene part have været gyldigt medlem af Forn Sidr i min. 6 måneder før Vielsen.

Håndfæstning kan også ske uden af være gyldige. Det kan være et ønske man har eller fordi man måske er borgerlig viet før og ønsker en religiøs tilgang også. Så kontakter man bare laugets Gode.

En håndfæstelse er et tæt samarbejde mellem parret og Goden om at skabe det bedst mulige ritual, som giver mest mening for parret. Det er derfor en god ide at kontakte lauget i god tid. Gerne 3 måneder før. Det er en tillidssag mellem parret og Goden og der skal være kemi, ellers bliver det ikke godt.

Grundet det meget arbejde i forberedelsen til en håndfæstelse, så er det også lidt dyre.

Gravfærd (begravelse)

Gravfærden eller begravelsen var noget af det vigtigste for vores forfædre. Derfor er det også vigtigt vi kommer godt herfra. Der skal gøres med den dybeste respekt for afdøde og derfor kan det være en god ide at udfylde sin sidste vilje, inden man når så langt.

Er man medlem af folkekirken kan man blive gravsat fra et kapel eller direkte på kirkegården. Men her skal den lokale kirke kontaktes. Ønsker man at blive gravsat på hedensk jord, kan man læse mere her.

Ønskes spredning af ens aske, så skal man søge de gældende myndigheder.

Selve ritualet vil være en sidste hyldest og en sidst afsked, mens man sender afdøde mod Valhalla, Folkvang eller Hel.

Udførelsen af ritualet vil ske i samarbejde med afdødes slægt, afdødes ønsker og laugets Gode.

Ja tak kontakt mig.

Ring på + 45 20 83 93 30 eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked