Udmeldelse af folkekirken

Der er ingen krav  til medlemmer fra Blotlaug Nordsjælland om, at de skal melde sig ud af Folkekirken.
Man kan have forskellige grunde til hvorfor man ikke ønsker at melde sig ud eller hvorfor man gør. Ønsker man en snak om det, så kontakt laugets Gode.
Ønsker man at melde sig ud af Folkekirken, så kan man se her hvordan på Folke kirkens hjemmeside